Archeologie & Geschiedenis

Dukun > Archeologie & Geschiedenis

Bent u geïnteresseerd in archeologie en geschiedenis? Zou u willen weten wat er vroeger op bepaalde plekken of in uw huis is gebeurd?

Lindha heeft de gave dat ze zich letterlijk kan verplaatsen in het verleden. Zij kan zien, horen en voelen wat er in een bepaalde periode in uw huis of omgeving heeft afgespeeld. Ze kan beschrijven hoe mensen er toentertijd  uitzagen en wat er precies is gebeurd. Zonder enige voorkennis en/of voorinformatie kan Lindha gedetailleerd gebeurtenissen en personen uit het verleden beschrijven.

Lindha heeft meermaals hulp kunnen bieden wanneer mensen in hun huis of directe omgeving last hadden van onverklaarbare, vreemde zaken.