Over Lindha van Haassen

Geen Hocus-Pocus, Ik ben zo!

het ontastbare van de paranormale wereld voor iedereen tastbaar maken

Sinds 40 jaar praktiserend genezend medium. Eigenlijk ben ik me al vanaf mijn achtste jaar bewust van mijn gave om zieke mensen met hand opleggen te genezen. Een wonderlijke gave? Een gave van hierboven? ”Tja, ik zal mijn gaven wel ergens vandaan hebben. Ik ben in ieder geval helderziend, heldervoelend, helderhorend en helderruikend.”

Helder staat in dit verband voor bovenzintuiglijke waarnemingen: paranormaal dus. Is dat niet zweverig? “Ik houd me niet bezig met dat zweverige gedoe. Als mensen bij mij komen met klachten, wend ik al mijn gaven aan voor hun genezing. De praktijk wijst uit dat ik veel mensen die een beroep op mij doen, kan helpen. Dat maakt mij gelukkig.

De tegenwoordige tijd en het verleden is een opeen stapeling van ingrijpende gebeurtenissen.
Het zien, voelen, horen en/of ruikend uit het verleden is …

Of het 100, 1000 of 2000 jaar … ik zie het zoals het vroeger was geweest, wat er toen heeft gestaan en hoe ze toen hadden geleefd.
Dit kan een stukje archeologie zijn, alleen kan ik dit gedetailleerder uitleggen.
Soms willen taferelen mij iets zeggen, soms overledenen

Je hebt het verleden niet meer in de hand,  maar het is heerlijk om in het verleden terug te gaan. Mijn belevenissen en ondervindingen in mijn wereld, is voor mij een rustpunt.

Over Lindha

Ik ben een genezend medium. Als mensen bij mij komen, dan voel ik wat hun mankeert.

Ik voel dat aan mijn eigen lichaam. Mensen hoeven me dus ook niet te vertellen wat hun mankeert. Vervolgens ga ik ze behandelen. Hiervoor bestaat geen opleiding of scholing. Deze gaven heb ik vanaf mijn geboorte meegekregen.

Ik behandel mensen met zowel fysieke als psychische klachten. Ik behandel daarnaast ook  sporters met blessures; ook sporters die in een eerder stadium van hun arts te horen hadden gekregen dat ze nooit meer hun sport zouden kunnen uitoefenen. De praktijk heeft inmiddels geleerd, dat de meeste mensen veel baat hebben bij mijn behandelingen.

Naast genezend medium ben ik ook gediplomeerd aroma-, fytotherapeute- en orthomoleculaire-voedingstherapeute.